SLUŽBY

Oblasť verejného obstarávania je podceňovaná, a preto často dochádza k situáciám, kde tak verejní obstarávatelia/obstarávatelia ako aj záujemcovia a uchádzači prichádzajú o svoje finančné prostriedky, ktoré vynakladajú či už na realizáciu alebo zúčastnení sa na verejnom obstarávaní. Vzhľadom na to poskytujeme pre našich klientov komplexnú analýzu danej problematiky a jej následné riešenie, konkrétne:

PRE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA

·      konzultácie súvisiace s prípravou súťaže

·      komplexná analýza daného predmetu VO

·       následné odporúčania pre použitie vhodného postupu verejného obstarávania 

·       výber možnosti realizácie vybraného postupu verejného obstarávania

·       a iné