RV ACQUISITION s.r.o.

so sídlom Kvetná 64

934 01  Levice 

 

 

 

Adresa kancelárie:

Ku Bratke 1 (budova Priemstav)

934 01  Levice

 

 

tel.č.: 0918 534 510

tel.č.: 0911 664 339

e-mail: info@rvacquisition.sk