SLUŽBY

Oblasť verejného obstarávania je podceňovaná, a preto často dochádza k situáciám, kde tak verejní obstarávatelia/obstarávatelia ako aj záujemcovia a uchádzači prichádzajú o svoje finančné prostriedky, ktoré vynakladajú či už na realizáciu alebo zúčastnení sa na verejnom obstarávaní. Vzhľadom na to poskytujeme pre našich klientov komplexnú analýzu danej problematiky a jej následné riešenie, konkrétne:

PRE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA / OBSTARÁVATEĽA

  • konzultácie súvisiace s prípravou súťaže
  • komplexná analýza daného predmetu VO
  • následné odporúčania pre použitie vhodného postupu verejného obstarávania 
  • výber možnosti realizácie vybraného postupu verejného obstarávania
  • a iné