MONITORING VEREJNÝCH OBSTARÁVANÍ:

 

Našou úlohou  bude monitorovanie súťaží, a poradenská a konzultačná činnosť zahŕňajúca odborné poradenstvo a metodické vedenie.

V rámci týchto činností budeme vykonávať najmä nasledovné činnosti:

  • Každodenné vyhľadávanie súťaží zverejnených vo vestníku verejného obstarávania na základe CPV kódov, ktoré identifikujete podľa vašich predmetov činnosti (číselné kódy označujúce dodávaný tovar, službu alebo stavebnú prácu)
  • Každý týždeň vám zašleme štruktúrovaný e-mail s podrobnými informáciami o nových zákazkách